فوری

این در وضعیتی که حدود بیش از ۳۰سانتی متربرف باریده بودوجاده کاملا مسدودبود.

افروغ در این رابطه گفت: با  یک چارپای”الاغ” ان رابه جاده رسانیدیم که زن باردار با خدمات رسانی به موقع تیم مامای مرکز درمانی دیشموک و البته با حضور حسن امیریان بخشدار و علیرضا افروغ  رییس مرکز بهداشت و درمان دیشموک بویژه با همت حکمت رجبی پور راننده جهادی ووباشجاعت و پرتلاش خودرو جهادکشاورزی؛ به مرکز درمانی انتقال و جان وی نجات یافته است.

به گزارش خبرنگار به جهت ارتفاع برف امکان رفتن امبولانس ویا ماشینهای سبک نبوده است،

 

از طرفی بجهت شرایط جوی امکان تقاضا جهت بالگرد نیز نبوده است.

،اما فداکاری بخشدار که خود در این سفر تیم ماما و درمانی را همراهی کرد؛ پرسنل درمانی دیشموک و راننده جهادکشاورزی باعث شد تا دراین شرایط دشوار به روستای بناری بروند،

 

علیرغم همه سختی راه، موفق به انتقال این خانم باردار به مرکز درمانی دیشموک شدند.