پيام/

بنده وظیفه خودم میدانم که ازاین دستگاه موفق ومدیر کل پای کار و پیگیر و مردمی آن جناب اقای خوانپایه قدر دانی نمایم و امیدوارم که همچنان فعال و پیگیر باشند و به بخش محروم و دور افتاده دیشموک نگاه ویژه ای داشته باشند.

یکی ازحوزه هایی که همگان عملکرد خوب ان رامی بینند وبه موفق بودن ان اذعان می نمایند حوزه راهداری وحمل ونقل استان است.

انصافا انتخاب این حوزه بعنوان دستگاه نمونه استان حق انها” راهداری وحمل ونقل کهگیلویه و بویراحمد” بوده است و به وضوح مشهود است که از زمان جدایی حوزه راهداری از حوزه راه وشهرسازی وانتخاب اقای خوانپایه به عنوان مدیر کل راهداری استان تحولی اساسی دراین حوزه ایجادگردیده است.

تاکنون بغیر از اصلاح جاده دهدشت به بخش‌های چاروسا و دیشموک و فعال نمودن پروژه پل تنگ چویل و به موقع اقدام نمودن برای راههای مسدود، بارها از دورترین وصعب العبور ترین راههای روستایی بخش دیشموک بازدید نمودند.

بدون تردید نقش مهندس نصیری معاون راهداری و مهندس ماهیاری مدیر شهرستان قابل توجه است.

بنده وظیفه خودم میدانم که ازاین دستگاه موفق ومدیر کل پای کار و پیگیر و مردمی آن جناب اقای خوانپایه قدر دانی نمایم و امیدوارم که همچنان فعال و پیگیر باشند و به بخش محروم و دور افتاده دیشموک نگاه ویژه ای داشته باشند.