بارش برف در دیشموک+تصاویر

بارش برف در ارتفاعات منطقه خرسک دیشموک مسیر ارتباطی سرحد دیشموک را مشاهده می کنید.

به گزارش خبر دیشموک، بارش برف در ارتفاعات منطقه خرسک دیشموک مسیر ارتباطی سرحد دیشموک را مشاهده می کنید.

این تصاویر مربوط به روز گذشته شهر دیشموک می باشد.