مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه:

مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به معایب و مزایای استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی خطری بسیار جدی در کمین هر شخصی به ویژه قشر نوجوان و جوان در جامعه است.

به گزارش خبر دیشموک،  به نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه،  با حضور جمعی از نوجوانان و جوانان در محل حوزه مقاومت بسیج امام محمد تقی(ع) دیشموک دوره تربیت و تعالی با موضوع آشنایی قشر نوجوان و جوان با تهدیدات فضای مجازی برگزار شد.

ستوان یکم پاسدار سید احسان کشاورز مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه، در این نشست در جمع قشر نوجوان و جوان اظهار کرد: در استفاده از وسایل مربوط به فضای مجازی حداکثر دقت را داشته باشید.

مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه با اشاره به معایب و مزایای استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی خطری بسیار جدی در کمین هر شخصی به ویژه قشر نوجوان و جوان در جامعه است.

کشاورز گفت: فضای مجازی، همانند هر مقوله‌ی دیگری که در عالمِ واقع وجود دارد، باید از منظر تهدید و فرصت، توأماً دیده شود.

وی با بیان اینکه، فضای مجازی، سکه‌ای است که باید دو روی آن را با هم دید. رویی که ناظر به فرصت‌ها و نقاط قوت آن بوده و روی دیگر که ناظر به تهدیدها -یا به تعبیری نقاط ضعف این فضا- می‌باشد، خاطرنشان کرد:  باید دانست که شناخت صحیح فضای مجازی و به تبع آن، استفاده‌ی صحیح و در عین حال حداکثری از این پدیده‌ی دنیای مدرن، مستلزم شناخت و سپس لحاظ کردن هر دو روی سکه‌ است.