با حضور در بیت معظم شهدای دیشموک صورت گرفت:

، روز گذشته با حضور اعضای حلقه های صالحین در بیت معظم شهدای دیشموک، طرح اُنس حلقه‌های صالحین با قرآن در محضر شهداء در دیشموک صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک، روز گذشته با حضور اعضای حلقه های صالحین در بیت معظم شهدای دیشموک، طرح اُنس حلقه‌های صالحین با قرآن در محضر شهداء در دیشموک صورت گرفت.

این طرح به هدف تجدیدمیثاق با آرمانهای شهدا، ایجادپیوند بین حلقات صالحین و خانواده معظم شهدا، افزایش روحیه نشاط و ایجادانگیزه در حلقات صالحین و هم گرایی و هم افزایی ارتباطات در جهت رشدمعنوی و تعالی متربیان برگزار شد.

این طرح به همت حوزه مقاومت بسیج امام محمد تقی(ع) دیشموک و در بیت معظم شهدیا والامقام”شهید افروغ”در  حضور مادر شهید افروغ اعضای حلقات صالحین به قرائت قرآن پرداختند.

 

همچنین حلقات صالحین بانوان بسیج دانش آموزی شهدای دیشموک با حضور در بیت معظم شهید والامقام”شهید ارغنده در روستای درغک از توابع بخش دیشموک به قرائت قرآن پرداختند.

وحید آهنگ