روابط عمومی دادگستری کهگیلویه وبویراحمد
متهم
روابط عمومی دادگستری کهگیلویه وبویراحمد از شناسایی ۲۳ متهم اختلاس در شهرداری دوگنبدان و در حال پیگیری بودن این پرونده خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک،  به نقل از روابط عمومی دادگستری کهگیلویه وبویراحمد، بنا به گزارش ارسالی از دادستانی شهرستان گچساران، تاکنون مسئول وقت محاسبه عوارض شهرداری، مسئول درآمدهای شهرداری و عضو شورای شهر دوگنبدان به عنوان متهم اول تا سوم پرونده اختلاس شهرداری دوگنبدان شناخته شده اند.
بنابراین گزارش،۲۲ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده موجود در بایگانی واحد شهرسازی شهرداری گچساران از سوی بازرسی استان بررسی شد.
براساس این گزارش، در این بررسی مشخص شد باند قدرتمندی در شهرداری گچساران با همدستی دلالان، از متقاضیان ساخت و ساز پول های کلانی بدون اینکه این مبلغ به حساب شهرداری واریز شود، دریافت کرده اند.
این گزارش می افزاید: متهم ردیف اول پرونده ع .ت نیا کارشناس وقت محاسبه عوارض شهرداری فیش های جعلی را دریافت و با ترفندهای کامپیوتری و امضای رییس اداره تامین اجتماعی پرونده جعل می کرد.
براساس این گزارش، متهم ردیف دوم وظیفه جمع آوری فیش های بانکی و کنترل آنها را به عهده داشت و با تایید فیش های جعلی وصدور برگ تاییدیه و استفاده از سند مجعول مبلغی را به جیب خود می ریخت.
بنابراین گزارش، ن.ف متهم ردیف سوم و عضو شواری شهر گچساران با استفاده از موقعیت خود در این رابطه و به صورت نامشروع مبلغی را دریافت می کرد.
این گزار ش می افزاید: برخی از کارکنان شهرداری گچساران با همکاری هفت نفر دلال که خارج از مجموعه شهرداری گچساران هستند، متهمان چهارم شناخته شدند.
این افراد از متقاضیان حق پروانه، حق تمدید، حق تفکیک پایانکار و با استفاده از اسناد و فیش های جعلی و همچنین جعل تاییدیه شهرداری از مردم پول دریافت می کردند.
پنج نفر دیگر به عنوان متهمان ردیف پنجم شناخته شدند، این افراد فیش های جعلی را به شهرداری گچساران می بردند و با متهمان ردیف اول و دوم باند همکاری می کردند.
برآورد اولیه اختلاس هفت میلیارد ریال است که با توجه به بازگرداندن وجه مورد اختلاس به حساب شهرداری و پرداخت ضرر، در پنجم اسفندماه گذشته قراربازداشت موقت ن ،ف و میم به قرار وثیقه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تبدیل شد و هر دونفر به طور موقت از زندان آزاد شدند، همچنین ع ، ت. نیا و الف. الف با همین مبلغ شش روز مانده با سال جدید آزاد شدند.
بنا به این گزارش آقای ت مبلغ یک میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال، آقای ن. ف ۹۱۷میلیون ریال، نفر سوم یک میلیارد و۸۵۵ میلیون ریال و آقای م ن ۶۷۹ میلیون ریال اختلاس کرده اند.
بنا به این گزارش پرونده همچنان در دست پیگیری است.