رییس مرکز بهداشتی، درمانی دیشموک:

 

رئیس مرکز بهداشتی، درمان دیشموک از خدمات رسانی رایگان دندانپزشکی در روستاهای منطقه شرقی خبر داد و گفت: در این طرح به مدت دو روز اهالی روستاهای مورخانی و حومه مورد معاینه و خدمات دندانپزشکی قرار گرفتند.

فرامرزی تصریح کرد: خدماتی از قبیل پرکردن، کشیدن، ترمیم و آموزش های مراقبت از دندان بصورت رایگان، توسط دکتر اذرخش دندانپزشک دیشموک با تجهیزات و درکانکس سیار؛ داده شد.

وی بیان کرد: این کار با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان و مسوول واحد دهان و دندان شبکه بهداشت شهرستان صورت گرفت.

فرامرزی اذعان کرد: تلاش و فعالیت نیروهای همکار مرکز بهداشتی و درمانی دیشموک در این راستا هم قابل تقدیر است.

رئیس مرکز بهداشتی و درمانی دیشموک از مسوولان دست اندرکار این طرح رایگان و همکاری و پشت پشتیبانی انها تقدیر کرد و گفت: هدف ما انجام وظیفه و خدمت رسانی برای ایجاد یک جامعه سالم و سلامتی مردم است.

فرامرزی همچنین از توقیف شکرهای دولتی که بنا بر ازمایشات انجام شده فاسد گزارش شد، خبر داد و گفت: در این راستا شکرهای توقیف شده با همکاری شبکه بهداشت شهرستان و بنا بر دستور قضایی از مصرف انسانی خارج و به مصرف دامی، مورد استفاده قرار داده شده ست.

وی گفت: این کار برطبق نظرات و ازمایشات انجام شده از سوی بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان انجام شد.

فرامرزی خاطرنشان کرد: هدف ما خدمت رسانی درخورشان مردم و تامین سلامتی مردم می باشد.

وی گفت: امیدواری توفیقی بیش از پیش حاصل شود تا در این راستا خدماتی شایسته تر برای مردم ارائه دهیم.