مسوول نظام مهندسی دیشموک خبر داد:

 

 

خانم مهندس فرشته برزگر مسوول نظام مهندسی دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک اظهار کرد: جلسه ای درنظام مهندسی ساختمان کهگیلویه در رابطه با بازرسین ومجریان گاز برگزارشد.


وی افزود: این جلسه باحضورمسئولین نظام مهندسی دیشموک، قلعه ریسی و دهدشت ونماینده امورصنفی کهگیلویه ونمایندگان مجریان شهرستان کهگیلویه باریاست آقای مهندس سجاد رستگار هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی انجام شد.


برزگر تصریح کرد: مسئولین در این جلسه تمام تلاش خود را برای کاهش تعرفه های مجریان وبازرسین نظام مهندسی کردند.

مسوول نظام مهندسی دیشموک بیان کرد: بالاخره رضایت سازمان وامورصنف راجهت کاهش این تعرفه ها وکم کردن هزینه های ایاب ذهاب ناظرین اخذ شد.

وی بیان کرد: تعرفه ی برای مجریان جهت پیش نقشه که الان یکصدهزارتومان از مردم می گیرند، طبق نرخ نامه خودامورصنف باید۱۵ هزارتومان بگیرند.

برزگر افزود: برای ناظرین هم علاوه برحق نظارت که نمایندگی سازمان طبق تعرفه استانی مشخص میکند، قرار بود چون دیشموک وقلعه ریسی مسافت ازمرکزشهرستان زیادی دارند؛ یک هزینه ایاب وذهاب به مبلغ اخذشده اضاف کنند، که آن هم کنسل و لغو شد.

وی خاطرنشان کرد: این هزینه متناسب با دهدشت برای دیشموک محاسبه می شود.

برزگر اذعان کرد: همچنین مجریان باید دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی وامورصنف باشند.

مسوول نظام مهندسی دیشموک متذکر شد: مجریان باید دارای مدارک لازم و مورد تایید سازمان را داشته باشند.