گزارشی از یک زلزله پنهان در دیشموک":

معلمان غیربومی دیشموک در تحصنی یک روزه خواهان جذب نیروی انسانی کافی جهت جایگزین و انتقال خود به مناطق محل سکونت خانواده های خود بوده اظهار دارند: تا تحقق خواسته ی خود این اعتراضات ادامه دارد.

این تحصن از ساعت ۸ صبح شروع و تا پایان وقت اداری ادامه دشته است.

یکی از معلمان گفت: اگر خواسته های مان برابر باقانون محقق نشود تحصن ادامه دارد.

این تحصن به دلیل اعتراض به روند انتقالی و توزیع و تقسیم و تخصیص نیروی انسانی برای منطقه جهت انتقال معلمان غیربومی با سابقه حداقل بیش از سه سال؛ بوده است.

معلمان خواهان جذب نیروی کافی تازه استخدام و فارغ تحصیل از سوی مسوولان اداره دیشموک، جهت جایگزین و انتقال معلمان غیربومی هستند.

معلمان غیربومی دیشموک خواهان موافقت با انتقالی خود به محل سکونت خویش و استقرار و سکونت درکنار خانواده های خود هستند.

به گزارش خبرنگار کبنا از دیشموک؛ درصدی از معلمان دیشموک غیربومی هستند.

معلمانی که با سهمیه دیشموک استخدام و پس از چندسال؛ ساز جدایی برای انتقالی می زنند.

اینکه استخدام معلمان از وزارت بوده و یک طرح کشوری است جای خود دارد ولی انتظار بر این است مدیران متولی اموزش و پرورش دیشموک به این امر توجه ویژه کنند.

موضوعی که یقینا همچون زلزله ای بصورت مخفی پایه های تعلیم و تربیت در دیشموک را می لرزاند و کم کم به یک بحران و فاجعه تبدیل می شود.

حالا باید در انتظار ماند چه زمانی متولان فرهنگی اموزش و پرورش جهت عبور از این موانع و رفع مشکلی که یقینا یک بحران پنهان بوده و انگار کسی نمی تواند ان را حل کند، فکری اساسی و برنامه ای متناسب را درنظر خواهند گرفت.
متولیان آموزش و پرورش استان پاسخگوی این وضعیت باشند.