روز گذشته/

 

ستوان یکم پاسدار اسماعیل معززی فرمانده بسیج بخش و مرادی فرمانده گردان بیت المقدس از منازل مسکونی خسارت دیده شهر دیشموک بازدید کرد.۰

معززی در این بازدید درگفتگو با خبر دیشموک گفت: در بارندگی های اخیر به منازل مسکونی بسیاری از مردم خسارت زیادی وارد شد.

وی بیان کرد: بسیج و بسیجیان بخش امادگی کامل را دارند که در صورت خطرات احتمالی، کمکرسانی کنند.

معززی به بازدید سرهنگ محقق فرمانده سپاه کهگیلویه در بارندگی های هفته گذشته از دیشموک اشاره و گفت: به چندخانواده از سوی فرمانده سپاه کهگیلویه کمک هایی شد که در این بازدید، تقدیم انها شد .

فرمانده بسیج دیشموک به تخریب و خسارت منازل مسکونی مردم اشاره و خاطرنشان کرد: بسیج امادگی دارد تا همکاری کند در بحث نیرو و بعضا درحد توان مساعدت کند تا منازل مسکونی محرومان ترمیم و بهسازی و یا ساخته شود.