با صدور حکمی صورت گرفت:

 

با صدور حکمی از سوی رئیس هیئت فوتبال بخش دیشموک؛ یک بانو به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال بخش دیشموک انتخاب و منصوب شد.


از سوی محسن طاوسیان رییس هییت فوتبال دیشموک، خانم #هدیه_مجاوند از ورزشکاران فعال دیشموک به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال دیشموک منصوب شد.

در متن حکم آمده است.

به نام خدا
سرکارخانم هدیه مجاوند
بادرود وسپاس
احتراما به استحضار می رساند باشناختی که اینجانب از حضور مستمر و تلاش بی شائبه جنابعالی درعرصه ورزش ازشمادارم.

لذاباعث افتخاراست که حضرتعالی درسمت نایب رئیس هیئت فوتبال دیشموک بااین هیئت همکاری نموده؛ تاشاهد درخشش و رشد بیشتری از جوانان این مرزوبوم بالاخص بانوان باشیم.

ازایزدمهرخواهان سربلندی وپیروزی شمادرعرصه مختلف زندگی هستم .

محسن طاوسیان
رئیس هیئت فوتبال دیشموک

به گزارش خبر دیشموک؛ هدیه مجاوند از بانوان عرصه ورزش، که بیشتر در حدود بیش از از ۵سال در عرصه والیبال شهر دیشموک فعالیت داشته است.

خبر دیشموک انتصاب این بانوی جوان را به وی بویژه جامعه ورزشکار بانوان تبریک و امدوار است زمینه حضور بیش از پیش بانوان در عرصه های مختلف،فراهم شود.