رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیشموک خبر داد:

جمع آوری بیش از۳۲۴میلیون ریال کمک های نقدی و غیرنقدی جشن نیکوکاری دیشموک

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) دیشموک از جمع آوری بیش از۳۲۴میلیون و سیصدو پنجاه و چهارهزار ریال کمک های نقدی و غیرنقدی جشن نیکوکاری دیشموک خبر داد

رضا ایزدی افزود: قریب یکصد و سی و شش میلیون و ۷۸۴هزارریال نقدی و ۱۸۷میلیون و ۵۷۰ هزار ریال بصورت غیر نقدی از محل جشن نیکوکاری جمع اوری شده است.

ایزدی افزود: این کمک ها بین نیازمندان و در استانه سال جدید و عیدنوروز توزیع و به حساب انها واریز شد.

وی تصریح کرد: ضمنا کمک های جشن نیکوکاری جمع اوری شده از طریق مدارس به حساب مدارس پرداخت شده است.