توضیحات بخشدار دیشموک درخصوص جلسه انتخاب مجمع هیئت مدیره سرکت تعاونی روستایی دیشموک:

جلسه ی با هدف تعیین هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی دیشموک صبح امروز در بخشداری و با حضور امام جمعه و بخشدار و شهردار و اعضای مجمع؛ برگزار شد.


نکته:
وحید اهنگ مدیر خبر دیشموک از قبل در جلسه دعوت نشد و وقتی در بخشداری حضوریافته متوجه برگزاری جلسه شد که با مجوز بخشدار در جلسه حاضر و نشست پوشش داده شد.

در ابتدا حجت الاسلام راوند امام جمعه دیشموک ضمن خیر مقدم گفت: برخی اعضای شرکت کننده در جلسه نسبت به نحوه انتخاب اعضای نماینده های گروهها جهت انتخابات؛ اعتراض دارند که لازم است موافقان و مخالفان نظر خود را ارائه دهند.

در ادامه مخالفان به ارایه نظرات پرداخته و انتخاب افراد را جهت برگزاری انتخابات انتخاب هیئت مدیره، از قبل مشخص شده و بدون هماهنگی با عموم و عدم اطلاع رسانی بوده است.

امام جمعه و بخشدار هم بعد از شنیدن نظرات حاضران؛ برگزاری انتخابات را لغو و به بعدا موکول تا مراتب با پخش اگهی عمومی و اطلاع عموم بوده بعد از طی مراحل قانونی؛ انتخابات انتخاب هیئت مدیره برگزار شود.
برگزاری انتخابات لغو و جلسه خاتمه یافت.

منتها تعدادی از اعضا به مکانی دیگر عزیمت و در آنجا انتخاباتی برگزار و هیئت مدیره ای انتخاب می کنند.

خبر دیشموک موضوع را پیگیری جدی می کند.

صفا حبیبی بخشدار دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک گفت: جلسه انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی دیشموک که بعد از جلسه در بخشداری، صورت گرفت بدون هماهنگی با بخشدار انجام شد و رسمیت قانونی ندارد.

وی در پاسخ خبر دیشموک که اطلاعات بدست امده حاکی از انتخاب هیئت مدیره است؛ افزود: با هماهنگی هایی که با فرماندار و استان انجام شد؛ انتخابات برگزار شده باطل است.

بخشدار دیشموک تصریح کرد:به این نتیجه رسیدیم که انتخاباتی که در محلی دیگر و بدون هماهنگی صورت پذیرفت؛ سلیقه ای وسناریوی از پیش طراحی شده جهت انتخاب یک شخص خاص برای مدیرعاملی؛ بوده است!…

حبیبی بیان کرد: جزئیات برگزاری انتخابات قانونی جهت انتخاب هیئت مدیره جدید از طریق خبر دیشموک اطلاع رسانی می شود.