شهردار دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک:

✳️اقبال اکبری شهردار دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک اظهار کرد: در مرحله اول تا پایان سال ۹۷ مردم مهلت دارند که برای نصب علمک به شهرداری مراجعه و اقدام به پرداخت ۳۵ هزارتومان کرده و علمک گاز ساختمان خود را نصب کنند.

✍شهردار دیشموک افزود: اگر به سال ۹۸ کشیده شود؛ هزینه کارشناسی نصب علمک ۸۴هزارتومان و البته برابر باقانون است.

✍اکبری در ادامه به عکس منتشر شده در خبر دیشموک که یک ماشین سنگین در کنده کاری لوله ی گاز فرورفته واکنش نشان داده و با انتقاد از خبر دیشموک گفت: این قسمت اصلا اسفالت نبوده و فقط قیرپاشی شده است، لذا خبر دیشموک نباید خودسرانه اقدام به انتشار و اشتراک این عکس می کرد.

✅شهردار دیشموک خاطرنشان کرد: کار اسفالت کنده کاری خیابان های اصلی سطح شهر با نظارت و کیفیت بالا انجام گرفته است.

✳️اکبری شهردار دیشموک خاطرنشان کرد: تلاش شورا و شهرداری در جهت منافع عموم و خدمت به مردم است و هدف ما جلب رضایت مردم می باشد.