بخشدار دیشموک:

 

بخشدار دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک از لکه گیری اسفالت مسیر ارتباطی دیشموک_قلعه ریسی تا جاورده خبر داد و گفت: قرار بر این است که کار تا قبل از عید تکمیل و به پایان برسد.

صفا حبیبی افزود: با پیگیری های مصرانه و بعد از نامه نگاری؛ با همت اداره کل راهداری و حمل نقل استان کار لکه گیری اسفالت این مسیر در اسرع وقت شروع می شود.

بخشدار دیشموک تصریح کرد: مسیر پردد دیشموک _چاروسا و دهدشت از راه های ارتباطی بااهمیت برای مردم منطقه می باشد که متاسفانه اسفالت ان دچارفرسودگی بوده و در این مسیر چاله چوله های زیادی وجود دارد.

حبیبی ابراز امیدواری کرد: اسفالت مسیر دیشموک تا چاروسا تا قبل از عید لکه گیری و به عنوان یک عیدی به مردم منطقه تقدیم و تحویل شود.