گزارش

دانش آموزان روستای مورخانی دیشموک که سالهای متوالی و گذشته بصورت اجاره در ساختمان های مسکونی قدیمی و به سختی تحصیل کردند؛ امسال و با تلاش و مدیریت خوب اموزش و پرورش در ساختمان مقطع ابتدایی و در شیفت مخالف به مدرسه می روند.

البته در روستای مورخانی و با همت خیران و البته پیگیری مسوولان متولی؛ مدرسه ی درخورشان منطقه ساخته و احداث شد.


منتها همچنان این ساختمان در انتظار افتتاح می باشد.

دانش اموزان از مسوولان اموزش و پرورش بویژه مدیرکل آموزش و پرورش استان خواهش کرده که پیگیری کنند و در اسرع وقت این ساختمان نوساخته و با امکانات؛ افتتاح شود.