۸۱۰۰میلیارد تومان جهت فعال شدن سرمایه گذاری در صنعت فراهم شده است
۸۱۰۰میلیارد تومان جهت فعال شدن سرمایه گذاری در صنعت فراهم شده است
فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت:این دولت در سخت ترین شرایط از نظر عبور از بحران سیل ،زلزله ،خشکسالی ،کرونا و فشارهای خارجی،اداره کشور را مدیریت کرده است.

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت:این دولت در سخت ترین شرایط از نظر عبور از بحران سیل ،زلزله ،خشکسالی ،کرونا و فشارهای خارجی،اداره کشور را مدیریت کرده است.

فرماندار کهگیلویه در نشست ستاد تنظیم بازار اظهار کرد :در این دولت درمقایسه با چهار دهه گذشته اقدامات توسعه ای ارزشمندی در شهرستان صورت گرفته است
وی بابیان اینکه کهگیلویه معوقات زیادی دارد تاکید کرد : با تبدیل شعار به برنامه های عملی قانونمندی و بستن منافذ رانت اداری پیشرفت کهگیلویه مسیر مطلوب خود را می یابد .

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه فرصت های جدید سرمایه گذاری در بخش های های صنعت، معدن و تجارت احصا شده است تصریح کرد : ۸۱۰۰میلیارد تومان جهت فعال شدن سرمایه گذاری در صنعت فراهم شده است .

وی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد توسعه شهرستان بر پایه پیشرفت صنعت در نظر گرفته می شود افزود : برنامه های صنعت ، گردشگری و کشاورزی اولویت های کهگیلویه است.

وی خاطر نشان کرد : صنعت و معدن موظف به استفاده از ظرفیت هولدینگ های سرمایه گذاری و بنیادهای توسعه ای در شهرستان و اقدام تحول افرین است .