یک دیشموکی موفق به عنوان شهردار هندیجان انتخاب شد+عکس و جزئیات
یک دیشموکی موفق به عنوان شهردار هندیجان انتخاب شد+عکس و جزئیات
شهردار اسبق دیشموک شهردار هندیجان شد.

♨️ *مهندس جبارروشن شهردار شهر هندیجان شد:*

? *برگزاری جلسه ی اعضای شورای شهر با استنادبه ماده ۸۰ آیین نامه تشکیلات، شرایط و وظایف شوراهای اسلامی شهر تشکیل و مهندس جبارروشن با۵رای موافق وحداکثر آراء بعنوان شهردار هندیجان توسط این شورا معرفی گردید:*

? *درکارنامه ی وی می توان به :*

? *عضو شواری شهر دیشموک در دوره سوم و چهارم*
? *رئیس شورای شهرستان کهگیلویه بزرگ*
? *شهردار اسبق دیشموک از سال ۹۲ تا ۹۶*


? *مشاور معاونت عمرانی استاندار کهگیلویه و بویرحمد از سال ۹۷ تاکنون*

 

خبر دیشموک این انتخاب را تبریک عرض می نماید.