پیوستن فوتبالیست دیشموکی به تیم(پارس جنوبی جم)+عکس
پیوستن فوتبالیست دیشموکی به تیم(پارس جنوبی جم)+عکس
فوتبالیست دیشموکی به پارس جنوبی جم پیوست.

علی پیلارام فوتبالیست جوان دیشموکی با عقد قرارداد۲ساله به تیم پارس جنوبی جم پیوست.

پیلارام  فصل گذشته در تیم پیکان بازی کرده است.