پیام تسلیت دکتر محمودرضا ضرغامی درپی درگذشت جانباز و معلم و برادر شهید؛«زنده یادفرج الله پاکیزه»
پیام تسلیت دکتر محمودرضا ضرغامی درپی درگذشت جانباز و معلم و برادر شهید؛«زنده یادفرج الله پاکیزه»
اینجانب ازصمیم قلب برای آن مرحوم غفران ورضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجرطلب را می نمایم.

به گزارش خبر دیشموک ، دکتر محمود رضا ضرغامی در پیامی درگذشت جانبازگرانقدر ،معلم دلسوز ومرد بی ادعاو بالیاقت ،برادر شهید، مرحوم مغفورکربلایی فرج الله پاکیزه را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است.

انالله وانا الیه راجعون
خاندان بزرگ پاکیزه وایل ریشه دار طیبی، ارتحال جانبازگرانقدر،معلم دلسوز و مرد بی ادعا و بالیاقت،برادر شهید، مرحوم مغفور کربلایی فرج الله پاکیزه راخدمت همه شماتسلیت  و تعزیت عرض مینماییم.
از آنجاکه این دنیا محل عبور به سرای باقی است، مرگ سرنوشت قطعی همه انسانهاست ، لذابایدبراین فراق صبرکرد و در اندیشه سرای باقی ودر راستای آن دیار به ساماندهی زندگی دنیوی پرداخت که اگرغیرازاین باشد چیزی جز خسران عائد بنی آدم نخواهدبود.

اینجانب ازصمیم قلب برای آن مرحوم غفران ورضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجرطلب را می نمایم.

دکتر محمود رضا ضرغامی 

انتهای پیام/