هیئت میانجیگر برای روستاهای دیشموک تشکیل می‌شود/كمك و همفكري معتمدین بهترین راه حل آسیب‌های اجتماعی است(+تصاویر)
هیئت میانجیگر برای روستاهای دیشموک تشکیل می‌شود/كمك و همفكري معتمدین بهترین راه حل آسیب‌های اجتماعی است(+تصاویر)
آهنگ کارشناس پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک با اشاره به نقش بزرگان طوایف برای حل مسائل خاص و مشکلات هر منطقه، تاکید کرد:كمك و همفكري معتمدین بهترین راه حل آسیب‌های اجتماعی است.
(جمعه شب ۶دیماه ۹۸) به همت پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک نشستی با حضور کارشناسان پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک با معتمدان و جمعی از مردم تیره نعمت الهی از طایفه علاء الدینی در روستای اسفندان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار، به همت پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک این نشست ها در همه ی روستاها و پیرو وظایف پایگاه خدمات اجتماعی و برای تبادل نظر جهت شناسایی اسیب های و مشکلات اجتماعی و همچنین پتانسیل و ظرفیت های روستاها، برگزار خواهد شد.
وحید آهنگ مددکار پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک در جمع مردم با بیان اینکه، پایگاه تحت نظارت بهزیستی شهرستان و استان با هد  شناسایی پتانسیل ها و منابع محلی منطقه موظف به تشکیل چنین جلساتی در همه ی روستاهای منطقه است، افزود: در این راستا موظف‌یم براساس بند سوم از جمله وظایف کارشناسان پایگاه خدمات اجتماعی، معتمدین منطقه و داوطلبان را شناسایی و شورای محلی و تیم داوطلبان، تشکیل شود.
آهنگ به برقراری و رابطه با ساکنین منطقه  و شناسایی پتانسیل ها و منابع محلی منطقه به عنوان یکی از وظایف کارشناسان پایگاه خدمات اجتماعی اشاره و اضافه کرد: روند تشکیل هرجلسه توسط کارشناسان پیگیری و مصوبات شورای محلی رصد خواهد شد.
کارشناس مددکار پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک تصریح کرد: تلاش ما با کمک شما مردم و معتمدان و صاحب نظران هر منطقه بررسی و شناخت آسیب های اجتماعی منطقه، اولویت بندی و ارائه راهکارهای لازم با هماهنگی معتمدین و مردم منطقه می باشد.
آهنگ در جمع مردم از پیگیری های مصرانه و مجدانه و دلسوزانه امام جمعه و بخشدار و حتی دهیار روستای اسفندان تقدیر کرد و گفت: انصافا امام جمعه پیگیر مشکلات منطقه هستند و من به عنوان خبرنگار و هم مددکار درجریان هستم که در جهت حل مشکلات عمومی و حتی اسیب های اجتماعی سنگ تمام می گذارند.
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی بیان کرد: بخشدار جوان و پیگیر منطقه هم کوتاهی ندارد و الحق و الانصاف برای مشکلات مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
آهنگ با بیان اینکه، نوکری مردم را افتخار می داند و از نشست با معتمدان تجارب خوبی کسب می کنیم، اذعان کرد: باتوجه به فرهنگ سنتی و قومی قبیله ای دیشموک، نقش معتمدان در جهت حل آسیب های اجتماعی حائز اهمیت است.
آهنگ با اشاره به نقش بزرگان طوایف برای حل مسائل خاص و مشکلات هر منطقه، تاکید کرد:كمك و همفكري معتمدین بهترین راه حل آسیب‌های اجتماعی است.
مددکار پایگاه خدمات اجتماعی دیشموک به خرج و مخارج مراسمات اشاره و بیان کرد: با توجه با گزارشات میدانی این پایگاه، فشار ناشی از خرج و مخارج مراسمات بر مردم سنگینی زیادی دارد که می طلبد با کمک مردم  معتمدان این مخارج مدیریت و رسم غیر ضرور تیراندازی حذف شود.
آهنگ با بیان اینکه، انجام مصاحبه های فردی و تشکیل جلسات گروهی با مردم منطقه بصورت عمومی و یا مخصوص گروههای خاص انجام می شود؛ متذکر شد: در راستای شناسایی جهت حل آسیب های اجتماعی شورای محلی متشکل از معتمدان و بزرگان هر روستای از توابع بخش دیشموک تشکیل می شود.قددرانی از پیگیری و زحمات دلسوزانه امام جمعه و بخشدار و دهیار اسفندان/لزوم مدیریت مخارج سنگین مراسمات و حذف تیراندازی/ تشکیل هیئت میانجیگر/ بزرگان طوایف راهگشای مسائل خاص و مشکلات /كمك و همفكري معتمدین بهترین راه حل آسیب‌های اجتماعی است(+تصاویر)