موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس
موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

موحد از مردم خواست با رعایت تمام شیوه نامه بهداشتی همراه و گام کادر درمان باشند

پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک؛ نخستین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا کهگیلویه در سال ۱۴۰۰ با دستور کار بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در شهرستان با حضور نماینده مردم کهگیلویه بزرگ و به ریاست فرماندار شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

سید محمد موحد در نشست با تبریک سال جدید و آرزو توفیق برای همه مجموعه کادر اداری شهرستان گفت: جا دارد از زحمات بی نظیر کادر درمان شهرستان به ویژه نیروی خدوم بیمارستان دهدشت تشکر و قدردانی کنیم.
نماینده مردم کهگیلویه،بهمئی، چرام و لنده بیان داشت: در جلساتی که با مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی چه وزیر و چه معاونین وی داشتم سعی کردم باری را از دوش مجموعه اداری و کادر درمان بردارم.
موحد تصریح کرد: در ابتدای ورودم به مجلس مجوز یک دانشکده پزشکی گرفتم که دکتر طیب زادگان و دکتر یزدان پناه می خواهم این بحث را پیگیری کنند.
نماینده کهگیلویه بزرگ خاطر نشان شد: در مورد بیمارستان تامین اجتماعی با رایزنی ها بسیاری که با این مجموعه انجام شد، قرار بود یک بیمارستان ۳۲ تخت خوابی احداث شود که دوستان تامین اجتماعی کشور پیشنهاد اضافه کردن ۷۲ تخت خواب به بیمارستان دهدشت را دادند که این بحث را نیز به دوستان دانشگاه علوم پزشکی استان واگذار کردیم تا نظر کارشناسی خود را بدهند که کدام مورد به نفع شهرستان است.
موحد با ارشاه به تاسیسات بیمارستان امام خمینی دهدشت که گاهی پنکه بر سر بیمارستان است گفت: این تأسیسات بسیار قدیمی و فرسوده هستند و در جلسه که مقام عالی وزارت داشتم ۱۲ میلیارد تومان دستور اقدام برای این مورد گرفتم.
وی در مورد: بعضی شایعات که میگویند حق شهرستان دیگه داده نمی شود و فقط در مرکز استان هزینه ها انجام می شود به صراحت می گویم تا بنده زنده ام اجازه ظلم به دیگر شهرستان ها به ویژه حوزه کهگیلویه بزرگ نمی دهم و به حول قوه الهی از حقوق این مردم دفاع خواهم کرد و نمی‌گذارم حقوق این مردم ضایع شود.
موحد تصریح کرد: از مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان می خواهم پیگیر یک دستگاه آمبولانس که متعلق به این شهرستان است شود، البته بنده قول چندین آمبولانس از دکتر کولیوند گرفتم که همین دیشب ایشان گفتند این امر به زودی انجام می شود.
وی در مورد اورژانس هوایی نیز مجموعه دکتر کولیوند بازدیدی داشتند و ان شااله اتفاقا خوبی رخ می دهد.
موحد از مردم خواست با رعایت تمام شیوه نامه بهداشتی همراه و گام کادر درمان باشند.

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

موحد در جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ تا زنده ام نمی گذارم حق کهگیلویه ی پایمال شود/جذب ۱۲ میلیارد اعتبار برای تاسیسات بیمارستان دهدشت/قول مساعد کولیوند برای تعدادی آمبولانس

 

تاریخ انتشار : امروز, ۱۵:۰۳