معرفی اعضای هیئت رزمندگان اسلام دیشموک+تصاویر
معرفی اعضای هیئت رزمندگان اسلام دیشموک+تصاویر
فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از ادامه روند عضوگیری هیئت رزمندگان اسلام دیشموک خبر داد و گفت: از عضویت همه ی گروهای مختلف مردمی استقبال می کنیم.

سروان کریم انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از معرفی اعضای هیئت رزمندگان اسلام دیشموک خبر داد و گفت: در ائینی باحضور امام جمعه احکام اعضا تحویل انها شده است.
انصاری افزود: این هیئت با هدف تشکیلات هیئی مذهبی و فرهنگی فعالیت خواهد کرد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از ادامه روند عضوگیری هیئت رزمندگان اسلام دیشموک خبر داد و گفت: از عضویت همه ی گروهای مختلف مردمی استقبال می کنیم.

انتهای پیام/