معارفه فرماندار جدید لنده/فرزند نخستین معلم دیشموک  فرماندار شهرستان اولین ها شد+تصاویر
معارفه فرماندار جدید لنده/فرزند نخستین معلم دیشموک  فرماندار شهرستان اولین ها شد+تصاویر

صبح امروز با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و اعضای شورای اداری ،تامین ،اسلامی شهر لنده مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد.

تورج رزمجو فرزند مرحوم زنده یاد حبیب الله رزمجو از فرزندان دیشموک که پدر ایشان اولین معلم دیشموک بوده است؛ به عنوان فرماندار جدید لنده منصوب و معرفی شده است.

؛در سیزدهمین روز از بهمن ماه مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده با حضور مهندس جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار،اعضای شورای اداری ،شورای تامین شهرستان لنده ،امام جمعه،رئیس دفتر نماینده مردم کهگیلویه،بهمئی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معتمدین،ریش سفیدان،خانواده های شهدا و ایثارگران در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان لنده برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سید خدادوست موسوی تقدیر و تورج رزمجو بعنوان فرماندار جدید شهرستان لنده معرفی شد.

خبر در حال تکمیل است…..

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر

 

مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان لنده برگزار شد+تصاویر