مسابقه مجازی(عکس از کودکان) ویژه دهه اول محرم+جزئیات
مسابقه مجازی(عکس از کودکان) ویژه دهه اول محرم+جزئیات
پایگاه خبری خبر دیشموک، مسابقه ای عکاسی  عکس از کودک ویژه دهه اول محرم برای دیشموک برگزار می کند.

پایگاه خبری خبر دیشموک، مسابقه ای عکاسی  عکس از کودک ویژه دهه اول محرم برای دیشموک برگزار می کند.

جزئیات در بنر در ذیل می باشد.