مراسم تشییع و تدفین اموات و مجالس جشن عروسی خلاف عقل سلیم و شرع حکیم است
مراسم تشییع و تدفین اموات و مجالس جشن عروسی خلاف عقل سلیم و شرع حکیم است
در کهگیلویه رسوم غلط و انحرافی در مراسم عزا و عروسی ایلات و عشایر سالهاست انها را می آزارد و اما بخاطر برخی محضوریت ها و بیشتر چشم و هم چشمی قومی همچنان ادامه دارد .

در پی دعوت فرماندار کهگیلویه از نخبگان ومعتمدین محلی در نفی نمودهای کهنه و ناروای سنتی :
روحانیت محلی پیش قراول مقابله با کرونا

براساس نقش نخبگان در هرجامعه ای که در روند توسعه ی آن نقش کلیدی دارند و آنها هستند که با اتکا بر علم و ظرفیت و توانایی علمی خود منشا دگرگونی عظیمی در جامعه می شوند آنان از طریق تصمیمات خود الگوسازی ، علم، افکار و اندیشه های خود باعث نوآوری و توسعه ی فرهنگی متناسب با شرایط و نیاز جامعه می گردند.

در کهگیلویه رسوم غلط و انحرافی در مراسم عزا و عروسی ایلات و عشایر سالهاست انها را می آزارد و اما بخاطر برخی محضوریت ها و بیشتر چشم و هم چشمی قومی همچنان ادامه دارد .
گرچه برخی از این رسوم مثل عرفی شدن استعمال دخانیات، سیاه پوش شدن همه اقوام متوفی در مراسم عزا منسوخ شد اما امروز سنگ قبرهای انچنانی و تاج گل ، حضورخواننده با دف و نی ،مشق تفنگ و را ه انداختن کاروان خودرویی برای گرم کردن هر چه بیشتر مجلس هزینه های گزافی را بر مردم و فرهنگ تحمیل کرده است .

در همین راستا سید مرتضی تقوی مقدم فرزند روحانی فقید آمیر احمد تقوی بر سنت پدر و با تکیه بر ظرفیت پذیرش عمومی خود امروز در سنگر مقابله با کرونا از پیش قراولان است
او و امثال ایشان در شرایطی که عادی انگاری عمومی ناشی از طولانی شدن روند مقابله با کرونا نگرانی هایی را از جهت شیوع گسترده در مراسمات و تجمعات بوجود اورده است پا به پای ستاد مقابله با کرونا در شهرستان پای کاراورده است .

وی با استناد به آیه قران (لاتقتلو بایدیکم الی المهلکه) عنوان کرد: شرکت در مراسمات مصداق به هلاکت انداختن خود و دیگران است
وی با بیان اینکه در شرایط کرونایی شرکت گسترده در مراسم تشییع و تدفین اموات و مجالس جشن عروسی خلاف عقل سلیم و شرع حکیم است تاکید کرد :از نخبگان و جوانان تحصیلکرده و آگاه که ظرفیت موثری در تبلیغ و آگاه ساختن اجتماع اند انتظار را داریم که خود عامل به اقدام موثر باشند تا اداب و رسوم غلط را بر اندازند .

وی تصریح کرد:همگان بدانند که حضور هر فرد در این تجمعات اگر عامل انتقال و گسترش بیماری شود قطعا ضمان شرعی دارد .
وی در خصوص مشق سلاح در این مراسمات گفت:این رسم غلط و خسارت بار جاهلی که نشان از بدویت و قهقرای فرهنگی دارد چهره ناپسندی ی از عقب ماندگی فرهنگی ما را به نمایش می گذارد و این شایسته مردم مومن این منطقه نیست

وی خاطر نشان کرد : از نسل جوان عزیز و شخصیت های با نفوذ محلی انتظار می رود که در لغو این رسم غلط هر یک به سهم خود پیشقدم شوند و خانواده ها را از این اقدام ناشایست منع نمایند .

انتهای پیام/