مراسم تشییع شهید نظم و امنیت سرگرد مهدی آزمون/گزاش تصویری
مراسم تشییع شهید نظم و امنیت سرگرد مهدی آزمون/گزاش تصویری
مراسم تشییع شهید نظم و امنیت سرگرد مهدی آزمون امروز ساعت ۹ صبح در بلوار دهداری شهرستان آبادان برگزارشد. مراسم خاکسپاری همان روز ساعت ۱۶ در شهرستان باغملک از ورودی شهر صیدون به طرف گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع شهید نظم و امنیت سرگرد مهدی آزمون امروز ساعت ۹ صبح در بلوار دهداری شهرستان آبادان برگزارشد.
مراسم خاکسپاری همان روز ساعت ۱۶ در شهرستان باغملک از ورودی شهر صیدون به طرف گلزار شهدا برگزار خواهد شد.