«مخمل نمازی» حجتی بر ناکارآمدی مسوولان/ چشم بینا و مدیر دردمندی نیست
«مخمل نمازی» حجتی بر ناکارآمدی مسوولان/ چشم بینا و مدیر دردمندی نیست
نماینده ولی فقیه در استان،ائمه جمعه،استاندار،نمایندگان،فرماندارن وبخشداران،نهادهای کمیته امدادوبهزیستی به هوش باشید.
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
مخمل نمازی یک حـجت بود تا بدانیم در جامعه اسلامی مسئولان ومدیران چگونه عمل می کنند که مخملها باید در غربت وفقر وبیچارگی جان دهند و چرا ؟!
مخمل نمازی در کدام زمین و زیر کدام آسمان بود که سالهای سال دیده نشد؟!
آری مخمل نمازی یک حجت بود!
برناکارآمدی مسئولین ومدیران دراستان کهگیلویه وبویر احمد.
چرا که هنوز مخملهای زیادی در استان کهگیلویه وبویر احمد وجود دارند نه تنها در دیشموک ودیشموکها بلکه در شهرستانهای استان هم کم نیستند
اما چشم بینا و مدیر دردمندی نیست که ببیند وبشناسد واحساس مسئولیت کند.
به همین جهت یادآوری میکنیم به
نماینده ولی فقیه در استان،ائمه جمعه،استاندار،نمایندگان،فرماندارن وبخشداران،نهادهای کمیته امدادوبهزیستی
به هوش باشید.
هرگونه تبعیض و راحت طلبی و بی تفاوتی نسبت به افراد محروم وتهیدست خیانت است.
تدابیر لازم را در اینباره بفرمایید
ومخملهای رنج کشیده ومحروم را دریابید.
آیا اینجا حکومت، اسلامی نیست…؟!
والسلام علی من اتبع الهدی
——————————–
سید علی اکبر رضویان