“مخمل” مظلوم؛ مظلومانه به دیار حق شتافت/مخمل قربانی سوءمدیریت ها!
“مخمل” مظلوم؛ مظلومانه به دیار حق شتافت/مخمل قربانی سوءمدیریت ها!
رضا فرزند این مادر سرگچی به خبرنگار ما گفت: مادر من را به بیمارستان دهدشت انتقال و به محض اینکه به بیمارستان رساندیم، تمام کرد.

بنا برگزارشات رسیده “مخمل” بانوی سرگچی از توابع بخش دیشموک عصر امروز مظلومانه به دیار حق شتافت.

به گزارش خبرنگار بنا برگزارشات دریافتی از فرزند وی، این مادر در بیمارستان دهدشت جان به جان افرین تسلیم گفت.

مخمل نمازی بانوی دیشموکی که سالها از بیماری رماتیسم رنج برده و در خانه در دورافتاده ترین منطقه دیشموک رنج و زجر می کشید.

این مادر امروز بر تحمل رنج های ناشی از دردسالها فقر و سوء مدیریت و بی توجهی مسوولان، پایان داده است.

رضا فرزند این مادر سرگچی به خبرنگار ما گفت: مادر من را به بیمارستان دهدشت انتقال و به محض اینکه به بیمارستان رساندیم، تمام کرد.

از مخمل فقط عکس های سلفی مسوولان ماند!
حالا باید دید واکنش مسوولان به این خبر چه خواهد بود.