محکومیت یک شرکت تولیدی بتن
محکومیت یک شرکت تولیدی بتن

مدیر کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت 950 میلیونی یک شرکت تولیدی بتن به دلیل گرانفروشی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

براتعلی صالحی گفت: پس از تهیه حسب گزارش واصله  در مورد گرانفروشی و عدم عرضه قیمت نرخ مصوب یک شرکت تولیدی بتن ، پرونده ای تشکیل و هم در شعبه بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه مذکور پس از مداقه در کلیه اوراق و محتویات پرونده و سایر امارات و قرائن نهایتا پس از احراز تخلف، شرکت تولیدی مصالح ساختمانی را به جزای نقدی به مبلغ نهصدو پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد، رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/