فیلم/ وحشت اسرائیل از موشک‌باران تل‌آویو و حیفا
فیلم/ وحشت اسرائیل از موشک‌باران تل‌آویو و حیفا

عبدالباری عطواند تحلیلگر برجسته جهان عرب: پاسخ سخنگوی نیروهای مسلح ایران به تهدادهای اسرائیل بسیار قوی و قدرتمند بود؛ او گفت «به خدا قسم تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد»و این سخن درست است.

عبدالباری عطواند تحلیلگر برجسته جهان عرب: پاسخ سخنگوی نیروهای مسلح ایران به تهدادهای اسرائیل بسیار قوی و قدرتمند بود؛ او گفت «به خدا قسم تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد»و این سخن درست است.