فیلم|پلنگ خائیز در لنز دوربین محیط‌بان
فیلم|پلنگ خائیز در لنز دوربین محیط‌بان

یک قلاده پلنگ در منطقه حفاظت شده خائیز ردیابی شده است.

محیط‌بان مهدی بویراحمدی برای نخستین بار از یک قلاده پلنگ در منطقه منطقه حفاظت شده خاییز تصویربرداری کرده است.