فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد تغییر می‌کنند؟
فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد تغییر می‌کنند؟
در ادامه سئوالش را تکرار کرد، آیا فرماندار گچساران تغییر می‌کند؟ که احد جمالی معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد دو باره لبخند زد و پاسخ داد: ممکن هست که من هم تغییر کنم.

معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سئوالی که آیا فرمانداران استان تغییر می‌کنند؟ گفت: وزارت خانه کشور، وزارت خانه‌ای است که هر لحظه امکان تغییر و تحول در آن وجود دارد.
احد جمالی معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار کبنا در پاسخ به سئوالی که آیا فرمانداران استان تغییر می‌کنند؟ فرماندار گچساران آیا تغییر می‌کند؟ اظهار داشت: الان همه درگیر ویروس کرونا هستند، فعلاً در این باره صحبت نکنیم، بهتر است. اما وزارت کشور، وزارتخانه‌ای است که هر لحظه احتمال تغییر و تحول در آن وجود دارد. فرمانداران هم ممکن هستند که تغییر بکنند.
وی گفت: شاید بر اساس ارزیابی‌ها، یا پایان مأموریت و بازنشستگی، بعضی از فرمانداران تغییر کنند.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سئوال کبنا که آیا آقای خوان پایه بازنشسته می‌شوند و یا مأموریتشان پایان یافته است؟ بیان کرد: در این باره بعداً توضیح می‌دهیم.
به گزارش کبنا؛ متقاعد نشدن خبرنگار کبنا به پرسیدن دوباره سوال منتج شد، و جمالی (با لبخند نسبت به اصرار خبرنگار برای پاسخ دادن به این پرسش) افزود: وقتی می گویم سیاست ما، یعنی مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد، بنده، آقای استاندار و سایر عزیزان در بحث بنزین، انتخابات مجلس، ویروس کرونا به دنبال ایجاد وحدت، همدلی، رفتار بی طرفانه و رضایت مردم بودیم که الحمدالله در همین بحث کرونا ما یکی از بهترین استان‌های کشور در مبارزه با این ویروس هستیم. ادعای نداریم، مردم را دوست داریم، افتخار می‌کنیم که برای این مردم داریم خدمت می‌کنیم. این مردم، مردم با شعوری هستند که خدمت از خیانت را خوب تشخیص می‌دهند.
همچنین احد جمالی معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به پرسش «آیا فرماندار گچساران تغییر خواهد کرد؟» (با لبخند) پاسخ داد: ممکن هست که من هم تغییر کنم.
جمالی در پاسخ به این سئوال که آیا فرماندار سایر شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر می‌کنند؟ گفت: اگر اجازه می‌دهید، بعداً در این باره توضیح می‌دهیم.