عزاداری هیئت مذهبی بانوان “صدیقه کبری”شهر دیشموک+تصاویر
عزاداری هیئت مذهبی بانوان “صدیقه کبری”شهر دیشموک+تصاویر
هیئت مذهبی بانوان "صدیقه کبری"شهر دیشموک هر شب در محل مدرسه ی دبیرستان امام خمینی(ره) واقع در میدان سرحد به عزاداری بمناسبت ایام محرم می پردازند.

هیئت مذهبی بانوان “صدیقه کبری”(س)شهر دیشموک هر شب در محل مدرسه ی دبیرستان امام خمینی(ره) واقع در میدان سرحد به عزاداری بمناسبت ایام محرم می پردازند.