عزاداری شب رحلت نبی اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) در دیشموک+تصاویر
عزاداری شب رحلت نبی اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) در دیشموک+تصاویر
در شب رحلت پیامبراکرم ص و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ،مراسمی با همکاری دفتر امام جمعه در حسینیه شهید طباطبایی دیشموک برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک؛ به مناسبت دهه آخر ماه صفر،  رحلت پیامبراکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) از طرف هیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم مراسم سوگواری در حسینیه شهید طباطبایی دیشموک برگزارشد.

گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم

گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم

گزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقمگزارش تصویری ازهیئت فرهنگی مذهبی صمصام المنتقم

 

  • نویسنده : مالک آهنگ