به نقل از منابع اگاه و با تایید یک عضو شورای شهر، طرح استیضاح شهردار دیشموک با مطرح کردن سوالاتی با موافقت اعضای شورای شهر کلید خورده و قرار است اجرا شود.

به گزارش خبرنگار به نقل از منابع اگاه؛ طرح استیضاح شهردار دیشموک با مطرح کردن سوالاتی با موافقت اعضای شورای شهر کلید خورده و قرار است اجرا شود.

این منبع اگاه گفت: شورای شهر دیشموک طرح استیضاح شهردار را کلید زده و آن را به مرحله اجرایی می کشاند.

قاسم جعفری رییس شورای اسلامی شهر دیشموک در واکنش به این موضوع در گفتگو با خبرنگار گفت: هنوز سوالات تکمیل نشد و تا انجام بگیرد و این که چه فعل و انفعالاتی بگذرد؛ نتیجه آن را جهت اطلاع عموم ارائه می دهیم.

جعفری در پاسخ این سوال که طرح سوال را تایید یا رد می کنید؛گفت: فعلا بماند!!

اقبال اکبری شهردار دیشموک با بیان اینکه؛ طرح سوال حق طبیعی شورا است، افزود: اصلا در جریان این موضوع نیستم.

البته یکی از اعضای شورای شهر با صراحت طرح استیضاح را تایید کرده و گفت:قرار است فردا طی جلسه ای اجرایی شود و بصورت مکتوب پاسخ سوالات از شهردار درخواست می شود.

حالا باید دید طرح سوال از شهردار که حق قانونی برای نماینده های مردم است؛ اجرایی می شود یا موکول یا اصلا این موضوع رد خواهد شد.