طرح آموزشی نماد با هدف توانمندسازی دانش آموزان در مقابل آسیب‌های اجتماعی+تصاویر
طرح آموزشی نماد با هدف توانمندسازی دانش آموزان در مقابل آسیب‌های اجتماعی+تصاویر
جهانگیر اژدر با بیان اینکه در این طرح دانش آموزان شیوه‌های بیان مشکل، ارتباط مؤثر با مدرسه و جامعه را یاد می‌گیرند، افزود: از دیگر محور‌های این طرح توانمندسازی دانش آموزان مدارس در برابر آسیب‌های اجتماعی است.
با حضور ریاست محترم اداره، کارشناسان امورفرهنگی استان، ریاست محترم دادگاه، بخشدار دیشموک ، رؤسا ادارات ، مدیران مدارس، مدیر آموزگاران، مشاوران و راهبران آموزشی و پرورشی منطقه دیشموک همایش نماد با موضوع: توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق مداخله به موقع و موثر در شهر دیشموک برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه دیشموک گفت:  با توجه به حساسیت سنی دانش آموزان نوجوان و آسیب های اجتماعی موجود که امکان به دام افتادن دانش آموزان منطقه در بستر این آسیب ها وجود دارد، طرح آموزشی نماد، تحت عنوان طرح نظام مراقبت  اجتماعی از دانش آموزان با هدف توانمند سازی دانش آموزان در مقابل آسیب‌های اجتماعی  و مداخله به موقع و موثر در دیشموک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

جهانگیر اژدر با بیان اینکه در این طرح دانش آموزان شیوه‌های بیان مشکل، ارتباط مؤثر با مدرسه و جامعه را یاد می‌گیرند، افزود: از دیگر محور‌های این طرح توانمندسازی دانش آموزان مدارس در برابر آسیب‌های اجتماعی است.

وی اضافه کرد: در این طرح ادارات همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، دادگستری و بخشداری با رویکرد همکاری با آموزش و پرورش مشارکت دارند تا دانش آموزان را پس از شناسایی و غربالگری، آموزش و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی در برابر آسیب‌های اجتماعی توانمند کنند.

کارشناس اداره امور فرهنگی و مشاوره و مراقبت اداره کل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به آزمون‌های غربالگری ویژه دانش آموزان مدارس گفت: در سامانه نماد جلسات مشاوره‌ای و روانشناسی با مهارت‌هایی همچون همدلی، تصمیم گیری، صبر برگزار و در صورتی که مشکل دانش آموز برطرف نشود به کارشناس منطقه ارجاع داده می شود. همچنین نحوی استفاد از سایت و شیوه جوابگویی به آزمونها در سامانه همگام برای مدیران توضیح داده شد.
مشیری افزود: در صورتی که دانش آموزی مشکل مالی داشته باشد در این سامانه به نهاد‌های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی ارجاع داده می‌شوندمشیری ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح این طرح توسط دادگستری انجام و ترک فعل هر اداره‌ای در این طرح جرم محسوب می‌شود.