ضرورت تدبیر مسوولان کهگیلویه در راستای احیای عزاداری سنتی محرم
ضرورت تدبیر مسوولان کهگیلویه در راستای احیای عزاداری سنتی محرم
در واقع استان کهگیلویه و بویراحمد در نوع عزاداری سبک مشخص و نهادینه ندارد و این یک معضل است که نتوانستیم سنت وسبک گذشتگان را حفظ کنیم وبه نسل‌های امروز منتقل کنیم.

متن ارسالی؛ هیئت عزاداری  آزادگان کهگیلویه با هدف احیا عزاداری سنتی و مردمی توسط جوانان شهرستان ایجاد شد که در واقع یک کار خود جوش و از شور و عشقی که در نهاد جوانان ومردم بوده متولد شد.
از همه نهادهای شهرستانی یاری می‌طلبیم تا در راستای احیای سنتهای زیبای دینی ومخصوصا عزای حسینی بتوانیم عزاداری سنتی را احیا کنیم.
در واقع استان کهگیلویه و بویراحمد در نوع عزاداری سبک مشخص و نهادینه ندارد و این یک معضل است که نتوانستیم سنت وسبک گذشتگان را حفظ کنیم وبه نسل‌های امروز منتقل کنیم.
اما این کار شدنی ست و با تدابیر فرهنگی و همدلی و همفکری می‌شود سنتها را احیا کرد و یا اینکه سبک سازی کنیم و به نسلهای بعد منتقل کرد.
هیئت آزادگان دهدشت چندین  سال است سعی دارد که یک سبک سینه زنی مشخص ویا سبک نوحه خوانی مشخص ایجاد کند ولی به دلیل ناهماهنگی فرهنگی در سبکهای عزاداری ونوحه خوانی هنوز موفق نشدیم و شاید سالها طول بکشد تا این مهم محقق شود.
امیدوارم متولیان فرهنگ در این باره احساس مسئولیت کنند که متاسفانه هنوز ندیده‌ایم ونشنیده ایم در باب احیاء عزادرای سنتی تدبیری کرده باشند.
در واقع یکی از معضلات فرهنگ عزاداری در استان ما همین نداشتن سبک مشخص عزاداری ست، به امید آن روز که شاهد نظم ویکنواختی در سبک عزاداری منطقه‌ای باشیم.
اما در باب اینکه هیئت عزاداری سنتی آزادگان چه ثمراتی داشته باید گفت که شور حسینی در این هیئت در اوج است وهمچنین حضور پررنگ جوانان با افکار وسلایق مختلف رنگ خاصی از عشق به فضای هیئت داده که می‌توان این فرصت وظرفیت را مدیرت تربیتی کردو همچنین مهمترین ثمره کاری این هئیت مردمی بودن آن به معنای کلمه است که هیچ قشر وطایفه ویا شخصی در این هیئت برجستگی ندارد و هئیت متعلق به عموم مردم وسلایق مختلف بوده وهست که عملاً این مهم اجرا گردید وهمه خودجوش پای کار هستند.

—————————————————-
ومن الله التوفیق
سیدعلی اکبر رضویان