معابر پر تردد شهر دیشموک توسط شهرداری ضد عفونی و گند زدایی شد.

معابر پر تردد شهر دیشموک توسط شهرداری ضد عفونی و گند زدایی شد.

جهان راسته رئیس شورای اسلامی شهر دیشموک گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور طبق مصوبه شورای اسلامی مقرر شد شهرداری اقدام به ضدعفونی وگندزدایی معابر پر تردد شهر دیشموک کند.

وی افزود:در این برنامه بلوارها، معابر پرتردد و میادین سطح شهر دیشموک توسط پرسنل آتش نشانی ضدعفونی خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر دیشموک با اشاره به مستمربودن ضدعفونی و مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: مدارس و ادارات بخش دیشموک طی روزهای آینده گند زدایی و ضدعفونی خواهد شد.

رحمت الله عزت پور مسئول آتش نشانی شهر دیشموک گفت: تا از بین رفتن شیوع ویروس کرونا تمامی واحدهای شهرداری اعم از واحد آتش نشانی و خدمات شهری آمادگی لازم در خصوص ضدعفونی را دارند.

وی افزود: طبق برنامه از پیش تعیین شده آتش نشانی آماده ضدعفونی و خدمات رسانی مستمر و مداوم به همشهریان است.