صحنه عجیب+عکس
صحنه عجیب+عکس

: یک تمساح توسط تمساح دیگر در پارک وحش بلعیده شد.

عکاسان حیات وحش تصویری از بلعیده شدن یک تمساح را توسط تمساح دیگر ضبط کردند که سوژه شد.

عکاس ۶۹ ساله هلندی در پارک ملی آفریقا با صحنه بلعیده شدن یک تمساح توسط تمساح دیگر رو به رو شد که با ثبت این تصویر خطرناک بودن تمساح را به تصویر کشید.

به گفته عکاس، یک تمساح نر بالغ به سمت هم نوع کوچک تر خود رفت و در جهشی عجیب تمساح کوچک تر را میان آرواره هایش گرفت و بلعید.

هنوز مشخص نیست که این حمله بی رحمانه به خاطر گرسنگی بوده یا خیر اما این حمله بسیار وحشیانه و خشن بوده است.آ