شهردار اسبق دیشموک به عنوان عضو کمیسیون سیاستهای داخلی و شوراها کشور انتخاب شد
شهردار اسبق دیشموک به عنوان عضو کمیسیون سیاستهای داخلی و شوراها کشور انتخاب شد
علی نصیریان دانش آموخته ی مدیریت شهری و‌ شهردار شهرتشان با حکم رئیس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب بعنوان سخنگوی این کمیسیون منصوب شدند.

انتصاب علی نصیریان بعنوان سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای کشور

انتصاب علی نصیریان به عنوان سخنگوی کمیسیون سیاست های داخلی و شوراهای کشور
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرتشان علی نصیریان  دانش آموخته ی مدیریت شهری و‌ شهردار شهرتشان با حکم رئیس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب بعنوان سخنگوی این کمیسیون منصوب شدند.
*متن حکم به شرح ذیل میباشد*
*حکم مسئولیت*
 *جناب آقای مهندس علی نصیریان*
نظر به تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی با عنایت به اختیارات منبعث از اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی شما را به عنوان *سخنگو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب* منصوب می نمایم.
مقتضی است با رعایت مقررات موضوع ماده ۳ قانون مذکور و با همکاری سایر اعضای موثر اقدامات لازم در خصوص تاسیس دفتر جمعیت گام دوم انقلاب اسلامی در سراسر کشور انجام پذیرد تا نسبت به تبیین و ترویج منشور ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اقدام گردد.
لذا ماموریت جنابعالی تشکیل کمیته های استانی سیاست داخلی و شوراها با حضور شهرداران محترم کشور و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در ادوار مختلف، عضویت آنها در جمعیت و حضور موثر ایشان در جلسه مجمع عمومی موسس میباشد.
توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران از خداوند منان مسئلت دارم
*شیوندی؛ رئیس کمیسیون سیاستهای داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب*
*۹۹/۰۳/۰۳*
خبر دیشموک این انتصاب را به آقای نصیریان و مردم دیشموک و شهرتشان خوزستان تبریک عرض می نماید.
نصیریان شهردار اسبق دیشموک بوده است