گزارش تصویری از شب هشتم محرم در روستای «سرهنگ» دیشموک که با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و برخی کارکنانا کمیته امداد برگزار شد