سرنوشت بلاتکلیف مرکز شهر دیشموک/وضعیت نابسمان را سروسامان دهید+تصاویر
سرنوشت بلاتکلیف مرکز شهر دیشموک/وضعیت نابسمان را سروسامان دهید+تصاویر
مرکز شهر دیشموک مدتهاست به صورت بلاتکلیف رها شده است.

به گزارش خبر دیشموک میدان، مرکز شهر دیشموک که مدتهاست به صورت بلاتکلیف رها شده است.

 

وضعیت نامناسب میدان سطح دیشموک به شدت در دید همگان زننده است و امید است سرپرست جدید شهرداری دیشموک جهت ساماندهی مرکز شهر دیشموک تدابیری بیاندیشد.

انتظار مردم از سرپرست شهرداری دیشموک از این جهت که نیروی متخصص و باتجربه  می باشند، این است که در اسرع وقت وضعیت بی سروسامان فعلی را سروسامان دهد.

حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت مرکز شهر دیشموک چه خواهد شد و  چه زمانی ساماندهی می شود!