جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه مقتدر و سرافراز بیش از هر زمانی با اقتدار و سرافراز است و هر روز که از انقلاب می‌گذرد انقلاب اسلامی سرافرازتر می‌شود.

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع شهید نقیبی در یگان ویژه صابرین گفت: لباس سپاه مقدس‌ترین لباسی است که در طول تاریخ آن را می‌شناسیم؛ زیرا هزاران شهید از بهترین بندگان خدا با این لباس شهید شدند.

وی افزود: چهل سال است سپاه با همین لباس در حال پاسداری از انقلاب است. سپاه مقتدر و سرافراز بیش از هر زمانی بااقتدار و سرافراز است و هر روز که از انقلاب می‌گذرد انقلاب اسلامی سرافرازتر می‌شود.

بیشتر بخوانید

سردار فدوی: آمریکایی‌ها در خلیج‌فارس تحت فشار روانی هستند

دریادار فدوی: چهل سال با اقتدار مقابل آمریکا ایستاده‌ایم

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: شهیدان خالص‌ترین وجود خود را که جان آن‌هاست تقدیم کردند؛ ‌این وضعیت وصف‌ناپذیری است که تا در آن قرار نگیریم نمی‌توان آن را وصف کرد. چهل سال اقتدار و سرافرازی که به‌وجود آمده به‌برکت خون شهداست.

سردار فدوی تصریح کرد: ما پاسداران همچنان پای در رکاب انقلاب هستیم و به‌تبعیت از امامان معصوم(ع) منتظر هستیم تا شهادت نصیب ما هم شود. اگر همه مستکبرین عالم بخواهند به یک قدرت واحد تبدیل شوند و مقابل ما قرار گیرند در هر صحنه‌ای که به‌وجود می‌آید شکست و حقارت و سرافکندگی نصیب آن‌ها می‌شود زیرا ما به قدرت الهی وصل هستیم.

وی ادامه داد: رزمندگانی که چهل سال است پشت سر امامین انقلاب اسلامی راه درست را انتخاب کرده‌اند و بر عهد و پیمانشان باقی مانده‌اند به هیچ وجه بر عهدشان خللی وارد نشده است.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: این راهی است که ما را به سرانجام نیکی که خداوند وعده داده می‌رساند البته به‌شرط آنکه بندگانش در راهی که او وعده داده پابرجا و استوار باقی بمانند.

انتهای پیام