زندگی عشایر در ییلاق/تصاویر
زندگی عشایر در ییلاق/تصاویر
عشایر تابستان را با کوچ به ییلاق و استفاده از مناطق خنک‌تر استان اردبیل و بهره‌مندی از مناطق بکر و پر آب و علف سپری می‌کند. عشایر معمولا امرار معاش خود را با دامپروری و فروش شیر دام تامین کرده و کار اصلی آن‌ها دامپروری است، زن‌های عشایر علاوه بر کارهای روزانه هم‌پای مردان در رسیدگی به دام‌ها نیز فعال هستند.

عشایر تابستان را با کوچ به ییلاق و استفاده از مناطق خنک‌تر استان اردبیل و بهره‌مندی از مناطق بکر و پر آب و علف سپری می‌کند. عشایر معمولا امرار معاش خود را با دامپروری و فروش شیر دام تامین کرده و کار اصلی آن‌ها دامپروری است، زن‌های عشایر علاوه بر کارهای روزانه هم‌پای مردان در رسیدگی به دام‌ها نیز فعال هستند.