رنج دوران؛ مشقت بی‌پایان مردم روستاهای دیشموک در نبود امکانات(+تصاویر)
رنج دوران؛ مشقت بی‌پایان مردم روستاهای دیشموک در نبود امکانات(+تصاویر)
اهالی روستاهای رودسمه و پای پره دیشموک در سایه نبود پل ارتباطی، برای عبور از رودخانه ی پر از آب، هرساله رنج دوران و مشقت بی‌پایانی را متحمل هستند. مسئولان مردم را دریابید.

اهالی روستاهای رودسمه و پای پره دیشموک در سایه نبود پل ارتباطی، برای عبور از رودخانه ی پر از آب، هرساله رنج دوران و مشقت بی‌پایانی را متحمل هستند.

مسئولان مردم را دریابید.

تصاویر ذیل که مشاهده می کنید، نشان از وضعیت اهالی روستاهای مذکور است که گویای همه چیز است.