رزمایش کمک مومنانه بسیج دیشموک+تصاویر
رزمایش کمک مومنانه بسیج دیشموک+تصاویر
فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک گفت: رزمایش کمک مومنانه حوزه مقاومت بسیج دیشموک اجراء شد.

سروان انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک گفت: رزمایش کمک مومنانه حوزه مقاومت بسیج دیشموک اجراء شد.

وی افزود:در دومین مرحله ۲۰۰ بسته معیشتی بین مردم توزیع شد.