رد صلاحیت ۸شهردار کهگیلویه و بویراحمد
رد صلاحیت ۸شهردار کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد از ردصلاحیت هشت شهردار مُنتخب شورای ششم در شهرهای این استان خبرداد و اظهارداشت: متاسفانه شهرداران پیشنهادی از سوی اعضای شورای این شهر ها فاقد صلاحیت های لازم در این مسوولیت بودند.

عیسی شهامت  گفت: شهرداران مُنتخب اعضای شوراهای ششم شهرهای چُرام ، دوگنبدان ، لنده ، لیکک ، قلعه رئیسی ، سی سخت ، پاتاوه و دیشموک براساس قانون صلاحیت های لازم جز بدست گرفتن شهرداری این شهرها را نداشتند.

وی با بیان اینکه اعضای شوراهای ششم شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد باید دقت های لازم قانونی در معرفی مُنتخبان شهرداری ها را داشته باشند، اظهارداشت: ما باید بر اساس قانون نسبت به تایید صلاحیت شهرداران اقدام کرده و انتظار داریم اعضای شوراهای شهرها به این نکته دقت کنند.

وی در پاسخ به این سوال ایلنا که بنا بگفته یک منبع آگاه سرپرست شهرداری دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از ۴۸ ساعت انتخاب ردصلاحیت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ هم اظهارداشت: متاسفانه سرپرست شهرداری دوگنبدان از نیروهای قراردادی شهرداری بود و نه نیروی رسمی.

مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تایید خبر ایلنا مبنی بر ردصلاحیت سرپرست شهرداری دوگنبدان در این استان، خاطرنشان کرد: سرپرست شهرداری دوگنبدان تنها پس از دو روز از معرفی بدلیل رعایت نکردن قانون ردصلاحیت شد.

شهامت تاکیدکرد که معرفی شهرداران در استان کهگیلویه و بویراحمد حتما باید از فیلتر قانون بگذرد.

انتهای پیام