راه اندازي تيم هاي حمايتي در محلات براي قطع زنجيره کرونا
راه اندازي تيم هاي حمايتي در محلات براي قطع زنجيره کرونا
فرمانده سپاه استان سمنان گفت: حضور بسيجيان در طرح شهيد سليماني باعث ايجاد اميد در جامعه مي شود.

سردار حميد دامغاني فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در جلسه هماهنگي طرح شهيد سليماني که به صورت ويسدئو کنفرانس با حضور فرماندهان نواحي در شهرستان ها برگزار شد گفت: راه اندازي تيم هاي طرح شهيد سليماني براي فعاليت در محلات با جديت بايد دنبال شود.

فرمانده سپاه استان سمنان افزود: طرح شهيد سليماني در کنار کمک به مهار بيماري کرونا مي تواند در جامعه اميد و نشاط را نيز ايجاد کند.

او تصريح کرد: رزمايش مواسات بايد با قدرت دنبال شود و به خصوص راه اندازي تيم هاي حمايتي در محلات براي قطع زنجيره کرونا بايد با جديت دنبال شود.

سردار دامغاني ادامه داد: در حوزه رسانه اي کردن فعاليت هاي بسيجيان در فضاي مجازي و رسانه بايد تلاش شود زيرا اين فعاليت ها مي تواند به مردم اميد دهد.

سرهنگ شوقاني جانشين فرمانده سپاه استان در اين جلسه گفت: رايزني ها براي افزايش ميزان واکسن در استان بايد انجام شود زيرا زيرساخت ها براي تزريق بيشتر واکسن در استان وجود دارد.

سرهنگ خالقيان معاون هماهنگ کننده سپاه استان در اين جلسه گفت: ۱۰ هزار سبد معيشتي در آينده نزديک در استان توزيع مي شود و با راه اندازي ۶ مرکز واکسيناسيون سپاه در کنار مراکز دانشگاه هاي علوم پزشکي، ظرفيت تزريق حدودا ۲۰ هزار دز واکسن در روز در استان ايجاد مي شود.