رئیس سابق جهادکشاورزی کهگیلویه عضو کمیته فنی«خاک»کشور شد+حکم
رئیس سابق جهادکشاورزی کهگیلویه عضو کمیته فنی«خاک»کشور شد+حکم

با حکم علیمراد اکبری معاون وزیر، دکتر عبدالله قیصری نسب رئیس سابق جهاد  کشاورزی کهگیلویه در سمت عضو کارگروه مشورتی […]

با حکم علیمراد اکبری معاون وزیر، دکتر عبدالله قیصری نسب رئیس سابق جهاد  کشاورزی کهگیلویه در سمت عضو کارگروه مشورتی کمیته فنی خاک شد.

قیصری نسب در حوزه ی معاونت آب و خاک مشغول به خدمت است.